Bondima Bilişim A.Ş. Kariyer

Kişisel Bilgiler
Adınız ve Soyadınız
Doğum Tarihi *
Doğum Yeri *
Cinsiyet *
Medeni Hal *
Ehliyet (Tarih ve Sınıfı) *
Askerlik Durumu *
Cep Telefonu *
E-mail *
Öğrenim Durumu ve Mesleki Bilgiler
Öğrenim durumunuz
En son bitirdiğiniz okulun adı
Mesleğiniz
Bildiğiniz yabancı dil
Çalışmak istediğiniz bölüm
Başlayabileceğiniz tarih
İş Deneyimleriniz
En son işyerinin adı
Göreviniz
Brüt ücret
Çalışma Dönemi
Ayrılma Nedeni
Referans (İsteğe Bağlı)
Adı ve Soyadı
Telefonu
Görevi

 

Kariyer ve İnsan Kaynakları Politikası ve İlkelerimiz


Bondima Bilişim İnsan Kaynakları politikası, Ulusal ve Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak, konusunda uzmanlaşmış personeli almak ve çalıştırmaktır.


Bu amaca ulaşmada uyulacak ilkelerimiz ;

 • Şirket faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, yetiştirilmesi, eşit işe eşit ücret verilmesini sağlayacak adil bir ücret sistemi kurmak ve değişen koşullara uygun şekilde güncellenmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi.

 • Şirket hedefleri doğrultusunda çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek ve kariyer yönetimi sisteminin uygulanmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

 • Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak.

 • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,

 • Verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine olanak sağlayacak olan performans yönetimi sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,

 • Şirkette gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak.

 • Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
Switch The Language
  Call Now Button

  2017 yılında kurulan Bondima Bilişim A.Ş olarak sürekli kendimizi güncelliyor gelişen teknolojileri takip ediyoruz, yeni çıkan teknolojileri siz değerli müşterilerimize uygulamadan önce gerekli olan AR-GE çalışmalarını yürütüp uygulama yapıyoruz.

  Kalitemiz ve güvenilirliğimizle çıktığımız bu yolda bilişim üzerine hızlı ve pratik adımlar atıyoruz.