İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Bondima Bilişim A.Ş, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmalar önlenmektedir. 

Proses güvenliğinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler alınmakta; eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, komşularımız ve resmi makamların konuya olan farkındalıkları arttırılmaktadır. 

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır. 

  • Güvenli çalışmak, Bondima bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, Bondima, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir.
  • Bondima bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.
  • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
  • Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar; kullanılan tüm hammadde, ambalaj malzemeleri, makine ve ekipmanlar, fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir.
  • Organizasyonumuzun; uluslararası ve ulusal mevzuatlar ile tam uyumu sağlanmaktadır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır.
  • Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
  • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, taşeron ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
 • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Switch The Language
  Call Now Button

  2017 yılında kurulan Bondima Bilişim A.Ş olarak sürekli kendimizi güncelliyor gelişen teknolojileri takip ediyoruz, yeni çıkan teknolojileri siz değerli müşterilerimize uygulamadan önce gerekli olan AR-GE çalışmalarını yürütüp uygulama yapıyoruz.

  Kalitemiz ve güvenilirliğimizle çıktığımız bu yolda bilişim üzerine hızlı ve pratik adımlar atıyoruz.